NTF Trafikövningsplats

NTF Öst är en fri och självständig organisation som på ideell grund arbetar för en trygg och säker trafik.

NTF Öst arbetar på demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.

NTF Östs mål är att skapa opinion för en trafikmiljö där ingen accepterar att människor dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Kontor har vi i Solna & Visby.

gotland.ntf.se

Öppettider:

Ring gärna Anna Rönnle före besök 070-687 55 61

Kontakt:

Telefon: 0498-691500
e-post: info@databyran.nu