Gotlands Åkericentral AB 

– specialist på transport och entreprenad

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ca 40 anslutna åkerier över hela ön. Våra lastbilar transporterar bland annat schaktmassor, grusmaterial och övrigt byggmaterial. Vi sköter även snöröjning, grusning och kantskärning av vägar över större delen av ön.

www.databyran.nu

Öppettider:

Helgfria vardagar

Kontoret: 7.00-16.00 (lunch 12-12.30)
Täkter: 06.45-15.45

Kontakt:

Tel: 0498-28 28 00
Fax: 0498-21 49 70

E-postinfo@gotlandakeri.se